نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۷۹۲ مورد.
عباس

عباس ایمانی باران

دانشیار
دامپزشکی
عباس ایمانی باران
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۸-۲۲۶ دامپزشکی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/a-imani/fa

رامین ایمانی نبیی

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
رامین ایمانی نبیی
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/imany/fa

کریم ایواز

استاد
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
کریم ایواز
استاد -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ivaz/fa

یاور بابائی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
یاور بابائی
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/babaei-yavar/fa

علی

علی بابائی

دانشیار
الهیات و علوم اسلامی
علی بابائی
دانشیار دکتری
- الهیات و علوم اسلامی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ali-babaei/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

جلیل باباپور خیرالدین

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
جلیل باباپور خیرالدین
استاد -
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/j-babapour/fa

اسماعیل بابایی

استاد
علوم طبیعی
اسماعیل بابایی
استاد دکترای تخصصی
۰۱۷۴۳۸۴۸۴۶۲ علوم طبیعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/babaei/fa

Google Scholar

ابراهیم بابایی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر
ابراهیم بابایی
استاد -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/e-babaei/fa

فریدون بابایی اقدم

دانشیار
برنامه ریزی و علوم محیطی
فریدون بابایی اقدم
دانشیار -
- برنامه ریزی و علوم محیطی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/fbabaei/fa

محمدعلی

محمدعلی بادامچی زاده

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر
محمدعلی بادامچی زاده
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱-۳۳۳۹۳۷۲۹ مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/badamchi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی

حامد باغبان اصغری نژاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر
حامد باغبان اصغری نژاد
دانشیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-baghban/fa

بهرام

بهرام باغبان کهنه روز عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
کشاورزی
بهرام باغبان کهنه روز عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۴۴۱۵۹۶۶۱ کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/bahrambaghban-kr/fa

سامان باقری

دانشیار
مهندسی عمران
سامان باقری
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/s-bagheri/fa

Google Scholar Scopus

امیر باقری

استادیار
فنی و مهندسی مرند
امیر باقری
استادیار -
- فنی و مهندسی مرند

https://faculty.tabrizu.ac.ir/a-bageri/fa

حیدر

حیدر باقری اصل

استاد
حقوق و علوم اجتماعی
حیدر باقری اصل
استاد دکتری
۰۴۱۳۳۳۹۲۲۵۶ حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/bagheriasl/fa

ORCID
پیمان

پیمان باقری کلجاهی عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
پیمان باقری کلجاهی عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/pbagheri/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

محمدعلی بالافر

دانشیار
کشاورزی