لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۱۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه میزان افسردگی در بهبودیافتگان پاندمی کرونا با سطوح مختلف فعالیت ورزشیاولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنیمهتا اسکندرنژاد - مژگان فلاح - محمد مجیدی
بررسی میزان اعتیاد به ورزش در مربیان بدنسازی و فیتنس باشگاه‌های شهر تبریزاولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنیمهتا اسکندرنژاد - آرینا پیروززرین - شیرین یزدانی
نقش پیشبینی کنندگی عوامل رفتارهای انگیزشی بر میزان مشارکت ورزش در خانه و باشگاه و رابطه آن با میزان اضطراب در دوره همهگیری ویروس کووید-1ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاورهمهتا اسکندرنژاد - ندا علیزاده
تاثیر تمرینات بیوفیدبک بر ضربان قلب تیروکمان کاران شهر تبریزهمایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشیمهتا اسکندرنژاد - ندا فکروند لیل آباد
نگرانی از تصویربدنی و رابطه آن عاطفه مثبت و منفی در زنان جامپینگ فیتنس کارهمایش ملی ورزش و سلامت عمومیمهتا اسکندرنژاد - طاهره علی محمدی - آیسان رحیم زاده
همبستگی بین عاطفه مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی در زنان جامپینگ فیتنسکارهمایش ملی ورزش و سلامت عمومیمهتا اسکندرنژاد - آیسان رحیم زاده - طاهره علی محمدی
ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و نگرانی از تصویر بدنی در جامپینگ فیتنس کارانهفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلاممهتا اسکندرنژاد - طاهره علی محمدی - آیسان رحیم زاده
نقش تاب آوری در پیش بینی سلامت روانی و موفقیت ورزشی تیروکمان کاران نیمه ماهرهفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلاممهتا اسکندرنژاد - زهرا فتحی رضائی - محمد مجیدی
مقایسه هیجانخواهی در بین ورزشکاران انفرادی و تیمی دخترهشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایرانمهتا اسکندرنژاد - شمیله عبدی
تاثیر جنسیت بر فاکتورهای آمادگی جسمانی ورزشکاران نوجواناولین همایش آینده‌نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنیمهتا اسکندرنژاد - وقار اسدی زنوز
مقایسه امید به زندگی بین دانشجویان ورزشکار با توجه ‌به جنسیتچهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیمهتا اسکندرنژاد - وقار اسدی زنوز
The effect of swimming exercises on the core strength of women2nd Biennial International Congress on New Challenges of Sport Sciences and Health on the Silk Road, Iran- Tabriz-Mahta Eskandarnejad - vegar asadi zonoz
The Relationship between Social Anxiety, concern about Body Image with the Psychological Well-being of female Fitness Jumpers2nd Biennial International Congress on New Challenges of Sport Sciences and Health on the Silk Road, Iran- Tabriz-Mahta Eskandarnejad - tahereh alimohammadi
Predicting of Social Anxiety Based on Body Image Concern and Body Mass Index among Women Participating in Modern Sports2nd Biennial International Congress on New Challenges of Sport Sciences and Health on the Silk Road, Iran- Tabriz-tahereh alimohammadi - Mahta Eskandarnejad
Effects of jumping fitness on physical fitness factors2nd Biennial International Congress on New Challenges of Sport Sciences and Health on the Silk Road, Iran- Tabriz-Mahta Eskandarnejad - tahereh alimohammadi
The Relationship between Social Anxiety, Body Image, and Psychological Well-being of women in Jumping Fitness2nd Biennial International Congress on New Challenges of Sport Sciences and Health on the Silk Road, Iran- Tabriz- 2023mahta eskandarnejad -tahereh alimohamadi
SYMPATHETIC AND PARASYMPATHETIC CHANGES IN ARCHERS AFTER A COURSE OF BIOFEEDBACK TRAINING28th Annual Congress of the European College of Sport ScienceparisESKANDARNEJAD, M- FEKRVAND LEILABAD, N- ZAMANLU, M
impact of thyroid dysfunction on airway responsiveness in guinea pig in vitro12th international congress of immunology and allergy of IranTehranNaeimi saeide, Hejazy Marzie, sadeghi hashjin Gudarz,
Investigation on therapeutic effects of nano zinc particles in subacute intoxication in rat21th international iranian congress of physiology and phamacologyTehranHejazy Marzie, Naeimi saeide, Hazrati Reza, Karimi Mina, Koohi Mohammad Kazem
Seroepidemiological Study of Bluetongue Virus in Ruminants of South-East Azarbaijan Province7th Iranian Congress of VirologyTehranNasser Razmaraii, Ali Ameghi Roodsari, Mehran Bakhshesh, Hamid Akbari, Mahdi Shokrollah Dolatabad