نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۷۹۲ مورد.

حسن پورمحمود آقابابا

دانشیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
حسن پورمحمود آقابابا
دانشیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-p-aghababa/fa

وحید پویافر

استادیار
مهندسی مکانیک
وحید پویافر
استادیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/pouyafar/fa

الهه پیرعلائی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی
الهه پیرعلائی
استادیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/epiralaiy/fa

اسماعیل پیش بهار

دانشیار
کشاورزی
سیدجمال الدین

سیدجمال الدین پیغمبردوست

استاد
مهندسی شیمی و نفت
سیدجمال الدین پیغمبردوست
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۵۲۴ مهندسی شیمی و نفت

https://chemeng.tabrizu.ac.ir/fa/page/8787

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سیدهادی

سیدهادی پیغمبردوست عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
کشاورزی
سیدهادی پیغمبردوست عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
۰۰۹۸۴۱۳۳۳۹۲۰۵۲ کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/peighambardoust/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science

سمیه تاران

استادیار
فیزیک

رضا تاری نژاد

استاد
مهندسی عمران
کیومرث

کیومرث تقی پور

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی
کیومرث تقی پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/taghipour/fa

Google Scholar ORCID

ابوالقاسم تقی زاده فانید

استادیار
برنامه ریزی و علوم محیطی
ابوالقاسم تقی زاده فانید
استادیار -
- برنامه ریزی و علوم محیطی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/fanid/fa

ناصر

ناصر تقی زادیه

دانشیار
مهندسی عمران
ناصر تقی زادیه
دانشیار دکتری
- مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ntaghiza/fa

ORCID Research GATE
فرامرز

فرامرز تقی لو

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
فرامرز تقی لو
دانشیار -
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/f-taghilou/fa

احمد

احمد تقی نژاد نیار

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
احمد تقی نژاد نیار
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۳۷۰۴ مهندسی برق و کامپیوتر

https://ataghinezhad.github.io/

Google Scholar ORCID Research GATE

جعفر تنها

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
جعفر تنها
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/tanha/fa

ابوالفضل توتونچی

استادیار
مهندسی مکانیک
سجاد

سجاد توحیدی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر
سجاد توحیدی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/stohidi/fa

Google Scholar