صفر ایراندوست پاکچین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی کاربردی-آنالیزعددیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتردانشیاررسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

سرپرست ورزشی دانشکده به مدت ۸ سال

نماینده  HSE دانشکده در دانشگاه ۲ سال

 

دبیر اجرایی شانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی ۱۴۰۰

معادلات دیفرانسیل کسری -آنالیز عددی- آنالیز موجک و پردازش تصویر و سیگنال

سوابق پژوهشی

دبیر اجرایی شانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی 

عضو هیات تحریریه اجرایی مجله Computational Methods for Differential Equations (CMDE)

انجمن ریاضی ایران