مرتضی یاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی مکانیکعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریزعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۸

سوابق اجرایی

 معاونت آموزشی و اداری دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز از سال 1394 تا 1397
 مدیریت گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1385 تا 1387

قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2023
قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2022

قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2021
قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2020

قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2019
قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2018
انتشار بیشترین تعداد مقالات Q1 در دانشگاه تبریز در سال 2018
پژوهشگر برتر دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در سال 2018
قرار گرفتن در بین یک درصد برتر دانشمندان برتر جهان در سال 2017
پژوهشگر برتر استان اردبیل در سال 1391
پژوهشگر برتر دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1388
پژوهشگر برتر دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1386

Direct energy conversion

New Topics in Thermodynamics

Advanced Power Plants

Selective topics in energy

Advanced Fuel and Combustion

Fuel and Combustion

Advanced Internal Combustion Engine

Thermodynamics

Power Plants

Design of Refrigeration Systems

سیستمهای تولید توان پیشرفته
سیستمهای انرژی تجدیدپذیر
سوختهای تجدیدپذیر
موتورهای احتراق داخلی

برنامه کاری هفتگی


برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

 

مدرس: دکتر مرتضی یاری

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

موتورهای احتراق داخلی  پیشرفته

ک  3-14

یکشنبه

طراحی کلی نیروگاه ها

ک 2-14

دوشنبه

سه شنبه

موتورهای احتراق داخلی  پیشرفته**

ک  2-14

طراحی کلی نیروگاه ها*

ک 2-14

 

چهار شنبه

شورای گروه مهندسی مکانیک

             

     ** هفته زوج              * هفته فرد