محمدتقی اقدسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۱رفتار حرکتیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۲یادگیری و رشد حرکتیدانشگاه تهران

سوابق اجرایی

- لوح تقدیر از فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح

- لوح تقدیر از معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

- لوح تقدیر از معاونت دانشجویی وزیر علوم

- لوح تقدیر از دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تبریز

- لوح تقدیر از ریاست دانشگاه تبریز

- لوح تقدیر از معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز

- لوح تقدیر از مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی

-لوح تقدیر از مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

- مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

- معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

- ریاست هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک استان آذربایجان شرقی

- ریاست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک جمهوری اسلامی ایران

- سرپرست هیات وزنه برداری استان آذربایجان شرقی

-سردبیر مجله رفتار حرکتی

- سردبیر مجله ذهن، حرکت و رفتار

- عضو هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی حوزه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش

- روان شناسی ورزش

- یادگیری حرکتی

- رشد و تکامل حرکتی

- روش تحقیق