غلامرضا حجتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴ریاضی محضدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ریاضی کاربردیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۳ریاضی کاربردیدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز
 • رییس دانشگاه مراغه
 • رییس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (4 سال)
 • معاون آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • مدیر امور دانشجویی دانشگاه تبریز
 • دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه تبریز

 

 • کسب عنوان سرآمد آموزشی دانشگاه تبریز
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجانشرقی در حوزه علوم پایه
 • آنالیز عددی
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تبریز (4 دوره)
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی ارومیه
 • رییس کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاههای دولتی استان آذربایجانشرقی
 • عضو هیات تحریریه در 4 نشریه تخصصی
 • دبیر اجرایی چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران 1391

   

سوابق پژوهشی

 • دبیر اجرایی چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه تبریز
 • عضو کمیته علمی ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، دانشگاه مراغه
 • عضو کمیته علمی هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، دانشگاه کردستان
 • عضو کمیته علمی نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، دانشگاه گیلان
 • دبیر دهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، دانشگاه تبریز
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین سمینار معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی و کاربردها، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

عضو هیات تحریریه در نشریات:

Journal of Numerical Analysis and Optimization

Computational Methods for Differential Equations

Journal of Mathematical Modeling

Journal of Advanced Mathematical Modeling

عضو انجمن ریاضی ایران

عضو کمیسیون تخصصی آنالیز عددی - انجمن ریاضی ایران