نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۷۹۲ مورد.
سعید

سعید پاشازاده

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر
سعید پاشازاده
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/pashazadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE
سجاد

سجاد پاشایی عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی
سجاد پاشایی عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/pashaie-s/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
توحید

توحید پاشایی گلمرز عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
مهندسی مکانیک
توحید پاشایی گلمرز عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱-۳۳۳۹۳۰۴۱ مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/tuhid-pashaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
حمید

حمید پایا

دانشیار
کشاورزی
حمید پایا
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/hamid-paya/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمدعلی

محمدعلی پرغو

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
محمدعلی پرغو
دانشیار دکتری
۳۳۳۹۵۰۲۳ حقوق و علوم اجتماعی

https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?parghoo

Google Scholar ORCID

داوود پروین نژاد

استادیار
فنی و مهندسی مرند
داوود پروین نژاد
استادیار -
- فنی و مهندسی مرند

https://faculty.tabrizu.ac.ir/dparvinnezhad/fa

اکرم پزشکی

استادیار
کشاورزی

جلال پسته ای

دانشیار
فیزیک

جابر پناهنده

دانشیار
کشاورزی

یوسف پناهی

استادیار
دامپزشکی
یوسف پناهی
استادیار -
- دامپزشکی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/y-panahi/fa

ﺳﯿﻤﺎ

ﺳﯿﻤﺎ پناهی راد عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
کشاورزی
ﺳﯿﻤﺎ پناهی راد عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/s-panahirad/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

بابک پوراصغر

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
بابک پوراصغر
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/b-pourasghar/fa

جعفر

جعفر پوررستم

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر
جعفر پوررستم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/j-pourrostam/fa

Google Scholar ORCID

علی پورزیاد

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
علی پورزیاد
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ali-pourziad/fa

محسن پورعباداللهان

دانشیار
اقتصاد و مدیریت

اکرم پورعلی فرد

مربی
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
اکرم پورعلی فرد
مربی -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/hpourali/fa

محمدرضا پورمحمدی

استاد
برنامه ریزی و علوم محیطی
محمدرضا پورمحمدی
استاد -
- برنامه ریزی و علوم محیطی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/pourmohammadi/fa