توحید پاشایی گلمرز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتارومیه
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیارومیه
دکترای تخصصی۱۴۰۰مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیصنعتی ارومیه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریزهیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

1. مدیر شعبه شرکت بازرسی فنی و مهندسی کپکو

2. مدیر شعبه شرکت بازرسی فنی و مهندسی کاوش آریا

3. مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی تمکو

4. مدیر واحد نظارت، کنترل و ارزیابی شرکت صنایع غذایی آذرشهد

5. مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع غذایی آذرشهد

6. طراح و ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی

7. سرشبکه تاسیسات مکانیک معاونت مهندسی ناجا

1. پیل های سوختی

2. جریان های میکرو و نانو

3. مبدل های حرارتی

برنامه کاری هفتگی