فرزانه ادبی باویل علیایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰مهندسی صنایع-برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌هادانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۹۳مهندسی صنایع-صنایعدانشگاه صنعتی ارومیه
دکتری۱۴۰۱مهندسی صنایع-صنایعدانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

برنامه کاری هفتگی

    8-10   10-12  14-16   16-18
شنبه تحقیق و مطالعه مشاوره دانشجویان تحقیق و مطالعه تحقیق و مطالعه
یکشنبه تحقیق و مطالعه مشاوره دانشجویان تحقیق و مطالعه تحقیق و مطالعه
دوشنبه تحقیق و مطالعه مشاوره دانشجویان تحقیق و مطالعه مدیریت کیفیت و بهره وری 7/9
اقتصاد مهندسی 7/9 آمار مهندسی 7/9
سه شنبه آمار مهندسی 7/9 اقتصاد مهندسی 7/8 تحقیق و مطالعه مدیریت کیفیت و بهره وری 7/9
تحقیق و مطالعه
چهارشنبه تحقیق و مطالعه مشاوره دانشجویان تحقیق و مطالعه تحقیق و مطالعه