میرمحمد اتفاق

برای دریافت اطلاعات کاملتر در مورد سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی اینجانب به رزومه (CV) اینجانب مراجعه فرمایید.

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریزعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

برنامه کاری هفتگی

16-18

14-16

10-12

8-10

دینامیک ماشین

405/8

کارگاه اتومکانیک گروه 1

13-16

مشاوره دانشجویان

دینامیک

گروه مهندسی ساخت M1

هفته‌های فرد

شنبه

دفتر کار

شبیه‌سازی کامپیوتری

3/14

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه 2

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه 1

یکشنبه

دفتر آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودال

زبان تخصصی

406/8

جلسه دانشکده

10-11

دینامیک ماشین

هفته‌های زوج

414/8

دوشنبه

مشاوره دانشجویان

11-12

دفتر کار

کارگاه اتومکانیک گروه 2

13-16

دینامیک 2 گروه 1

1/14

شبیه‌سازی کامپیوتری

هفته‌های زوج

2/14

سه شنبه

سمینار کارشناسی ارشد

3/14

کارگاه اتومکانیک گروه 3

13-16

جلسه دانشکده

دینامیک

گروه مهندسی ساخت M1

چهارشنبه