محمد امجدی

سلام

 

من استاد و مدرس شیمی تجزیه هستم و زمینه تخصصی ام اسپکتروسکوپی تجزیه ای است.

در حال حاضر در زمینه توسعه روش ها و سنسورهای رنگ سنجی و لومینسنت بر پایه نانوذرات و نقاط کوانتومی کار می کنم.

 

در صورتی که پرسش یا پیشنهادی داشته باشید، لطفاً ایمیل بفرستید یا با شماره 33393109 تماس بگیرید.