حسین احمدی سفیدان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵علوم سیاسیباقرالعلوم(ع)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸علوم سیاسیباقرالعلوم(ع)
دکترای تخصصی۱۳۹۴علوم سیاسیباقرالعلوم(ع)

سوابق اجرایی

 1. معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده، از سال۱۳۹۸
 2. عضو شورای آموزشی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۸
 3. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۸
 1. پژوهشگر برتر دانشگاه باقرالعلوم در سال ۱۳۹۲
 2. نفر اول فارغ التحصیل دوره دکترای علوم سیاسی ورودی ۱۳۸۹ با معدل(۱۸/۵۶)
 3. استاد نمونه دانشگاه تبریز، ۱۳۹۷
 4. استاد نمونه معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها در سال ۱۳۹۷
 5. مقاله برگزیده در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه قم، اردیبهشت ۱۳۹۷
 6. مقاله برگزیده در همایش بین المللی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، اسفند ۱۳۹۹
 7. پژوهشگر برگزیده دانشگاه تبریز در سال ۱۴۰۱(جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده در هفته پژوهش سال ۱۴۰۱)
 8.  استاد نمونه دانشگاه تبریز در سال ۱۴۰۲(سرآمد آموزشی)
 1. انقلاب اسلامی و ریشه های آن؛دانشگاه اراک
 2. انقلاب اسلامی و ریشه های آن، دانشگاه قم
 3. انقلاب اسلامی و ریشه های آن، دانشگاه تبریز
 4. اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دانشگاه تبریز
 5. نظریه های انقلاب با رویکرد جامعه شناختی، کارشناسی ارشد
 6. جامعه شناسی سیاسی، کارشناسی ارشد
 7. نقد و بررسی تبیین انقلاب اسلامی، کارشناسی ارشد
 8. فقه سیاسی، کارشناسی ارشد
 9. جامعه شناسی سیاسی، دکتری
 10. بازتاب انقلاب اسلامی در روابط بین الملل، کارشناسی ارشد
 11. روش تحقیق و مقاله و پروپوزال نویسی پیشرفته، دکتری
 12. تحولات سیاسی ایران از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷، دکتری
 13. سیر تحول حکومت در خاورمیانه، کارشناسی ارشد
 14. روش تحقیق در علوم سیاسی، کارشناسی ارشد
 15. روابط فرهنگی، ارتباطات و مبادلات بین المللی،  دکتری
 16. مبانی علم سیاست، کارشناسی ارشد(جبرانی)
 17. سمینار مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم، کارشناسی ارشد
 18. مباحث نقلی اندیشه سیاسی اسلام، کارشناسی ارشد
 19. اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی، کارشناسی
 1. عضو شورای علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 2. دبیر علمی همایش انقلاب اسلامی؛ کارآمدی، فرصت ها و چالش ها،۱۳۹۷
 3. عضو کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی و نقد  دانشگاه تبریز از سال۱۳۹۸
 4. دبیرعلمی همایش آینده پژوهی وحدت حوزه و دانشگاه، (زمان برگزای ۲۷/۰۹/۱۴۰۰)
 5. دبیرعلمی دومین همایش انقلاب اسلامی، کارآمدی، فرصتها و چالش ها،۱۴۰۰
 6. عضو کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی و نقد  دانشگاه تبریز از سال۱۳۹۸
 7. عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه، دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، الهیات و علوم اسلامی، علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی 

اندیشه سیاسی

مسائل ایران

جامعه شناسی سیاسی

روش تحقیق

انقلاب اسلامی

سوابق پژوهشی

 1. پژوهشگر برتر دانشگاه باقرالعلوم در سال ۱۳۹۲
 2. نفر اول فارغ التحصیل دوره دکترای علوم سیاسی ورودی ۱۳۸۹ با معدل(۱۸/۵۶)
 3. استاد نمونه دانشگاه تبریز، ۱۳۹۷
 4. استاد نمونه معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها در سال ۱۳۹۷
 5. مقاله برگزیده در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه قم، اردیبهشت ۱۳۹۷
 6. مقاله برگزیده در همایش بین المللی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، اسفند ۱۳۹۹
 7. پژوهشگر برگزیده دانشگاه تبریز در سال ۱۴۰۱
 1. دوره تربیت مربی سیاسی ازتاریخ۱۵/۱/۱۳۸۰تا۱۵/۸/۱۳۸۱
 2. دوره مقدماتی وتکمیلی مربیگری طرح معرفت بسیج
 3. مکالمه زبان انگلیسی؛ مرکززبان دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 4. کارگاه علمی اصول ونگارش علمی ازتاریخ۲۲/۱/۱۳۸۷تا۲۰/۴/۱۳۸۷
 5. طرح ولایت استانی بسیج،تابستان۱۳۸۶
 6. کارگاه روش شناسی فلسفه سیاسی ۱/۱۲/۱۳۸۸تا۳۰/۲/۱۳۸۹
 7. کارگاه اندیشه سیاسی معاصر ایران۱۵/۱۲/۱۳۸۸تا۱۶/۲/۱۳۸۹
 8. شرکت در دوره تحلیل مسائل سیاسی روز و بررسی آینده انقلاب اسلامی(۱۶ساعت)۲۷و۲۶/۸/۱۳۸۹
 9. کارگاه آموزشی اساتید با موضوع: روش تدریس نیاز محور و فعالیت های مجازی، ۸ و ۹/۰۶/۱۳۹۵
 10. کارگاه دانش افزایی باموضوع اصول تعلیم وتربیت اسلامی(۳) بمدت ۱۶ساعت ۱۵/۰۶/۱۳۹۵
 11. کارگاه دانش افزایی با موضوع روش تحقیق بمدت ۱۶ ساعت۰۶/۰۹/۱۳۹۵
 12. کارگاه دانش افزایی با موضوع غرب شناسی بمدت۸ ساعت۰۳/۱۰/۱۳۹۶
 13. کارگاه دانش افزایی تبیین گفتمان انقلاب اسلامی (۲۰ساعت)،۲۹ و۲۷/۰۴/۱۳۹۷
 14. کارگاه روش تدریس، ۲۲/۰۵/۱۳۹۷
 15. کارگاه دانش افزایی روش تحقیق و پروپوزال نویسی،(دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز) ۱۳۹۸

دبیر علمی همایش انقلاب اسلامی؛ کارآمدی، فرصت ها و چالش ها (اولین دوره  سال ۱۳۹۷)

دبیر علمی همایش انقلاب اسلامی؛ کارآمدی، فرصت ها و چالش ها (دومین دوره  سال ۱۴۰۰)

فصلنامه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

 1. عضو انجمن علمی علوم سیاسی
 2. عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی
 3. عضو شورای علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 4. عضو کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی و نقد  دانشگاه تبریز از سال۱۳۹۸