حمید اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۸دامپزشکی عمومیدانشگاه ارومیه
دکترای تخصصی۱۳۹۲بیماری های داخلی دام های بزرگدانشگاه ارومیه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریزهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

عضو کمیته کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه تبریز

رییس بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

 

بیماری های داخلی دام های بزرگ

اصول معاینه دام

بیماری های متابولیک و کمبودهای تغذیه ای در دام های بزرگ

مسمومیت های دام

 

 

سوابق پژوهشی

نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران