ناصر ارسلانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۷۶شیمی پلیمرتوبینگن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده شیمیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۴