امین حدیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی مکانیک-حرارت و سیالاتدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی مکانیک-تبدیل انرژیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی مکانیک-تبدیل انرژیصنعتی سهند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیئت علمی تمام وقتپیمانیتمام وقت۳

برنامه کاری هفتگی

روز/ساعت

10-08

12-10

16-14

18-16

شنبه

مشاوره دانشجویان

دفتر کار

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

کلاس 413/8

حضور در آزمایشگاه مکانیک سیالات

دفتر کار

یکشنبه

تکنولوژی پینچ

کلاس 3/14

مکانیک سیالات

کلاس M1 ساخت و تولید

آزمایشگاه مهندسی شیمی 1

دفتر کار

دوشنبه

مشاوره دانشجویان

دفتر کار

تئوری لایه مرزی

کلاس 3/14

آزمایشگاه مهندسی شیمی 1

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

کلاس 2/14

سه شنبه

تکنولوژی پینچ

کلاس 414/8

مشاوره دانشجویان

دفتر کار

حضور در آزمایشگاه مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

کلاس M1 ساخت و تولید

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان

دفتر کار

جلسه شورای گروه مهندسی مکانیک

حضور در آزمایشگاه مکانیک سیالات

تئوری لایه مرزی

کلاس 2/14