علی اولاد قره گوز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴شیمی کاربردیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی کاربردیدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۲شیمی کاربردیدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریزهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۰